ثبت شرکت خاص- ثبت فوری شرکت tag:http://alborz-graphic.ir 2020-12-02T16:49:03+01:00 mihanblog.com لینک 2020-11-28T08:52:11+01:00 2020-11-28T08:52:11+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/79 سامان حسنی ثبت ارزان و سریع شرکتثبت ارزان شرکتثبت فوری شرکتثبت تضمینی شرکتثبت سریع برندثبت ارزان برندثبت فوری برندثبت آنلاین برندثبت تضمینی برند ثبت ارزان و سریع شرکت

ثبت ارزان شرکت

ثبت فوری شرکت

ثبت تضمینی شرکت

ثبت سریع برند

ثبت ارزان برند

ثبت فوری برند

ثبت آنلاین برند

ثبت تضمینی برند

]]>
لینک 2020-11-11T05:26:20+01:00 2020-11-11T05:26:20+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/78 سامان حسنی ثبت برند ارزان و فوریثبت برند فوری و آنلاینثبت برند آنلاین و ارزانثبت برند آنلاین و تخصصیثبت برند تضمینی و تخصصیثبت برند تخصصی و آنلاین ثبت برند ارزان و فوری

ثبت برند فوری و آنلاین

ثبت برند آنلاین و ارزان

ثبت برند آنلاین و تخصصی

ثبت برند تضمینی و تخصصی

ثبت برند تخصصی و آنلاین

]]>
لینک 2020-11-02T05:50:25+01:00 2020-11-02T05:50:25+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/77 سامان حسنی ثبت برند تخصصی و آنلاینثبت ارزان برند و لوگوثبت شرکت تضمینی و سریعثبت شرکت تخصصی و فوریثبت شرکت سریع و ارزانثبت شرکت سریع و تخصصی ثبت برند تخصصی و آنلاین

ثبت ارزان برند و لوگو

ثبت شرکت تضمینی و سریع

ثبت شرکت تخصصی و فوری

ثبت شرکت سریع و ارزان

ثبت شرکت سریع و تخصصی
]]>
لینک 2020-10-24T09:39:47+01:00 2020-10-24T09:39:47+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/76 سامان حسنی ثبت برند لاتینثبت برند vipثبت برند تخصصی ثبت برند لاتین

ثبت برند vip

ثبت برند تخصصی

]]>
لینک 2020-10-20T09:23:15+01:00 2020-10-20T09:23:15+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/75 سامان حسنی ثبت شرکت vipثبت شرکت خدماتیثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت سهامیراهنمای ثبت شرکت چند منظورهراهنمای ثبت شرکت مسئولیت محدودراهنمای ثبت شرکت خارجیراهنمای ثبت شرکت محدود ثبت شرکت vip

ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت تولیدی

ثبت شرکت سهامی

راهنمای ثبت شرکت چند منظوره

راهنمای ثبت شرکت مسئولیت محدود

راهنمای ثبت شرکت خارجی

راهنمای ثبت شرکت محدود
]]>
خصایص تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2020-10-15T04:22:01+01:00 2020-10-15T04:22:01+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/74 سامان حسنی شرکت با مسئولیت محدود ، همانطور که از نام آن پیدا است ، شرکتی است که در آن مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.این شرکت در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، از این نوع شرکت استقبال فراوانی به عمل آمد.شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که در صورت ورشکسته شدن شرکت،

شرکت با مسئولیت محدود ، همانطور که از نام آن پیدا است ، شرکتی است که در آن مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

این شرکت در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، از این نوع شرکت استقبال فراوانی به عمل آمد.
شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود ؛ امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شود.
برای درک دقیق این شرکت ، در این مقاله به خصایص عمده تشکیل و ثبت شرکت اعم از تعداد شرکا، موضوع شرکت ، اسم شرکت و سرمایه ثبت شرکت می پردازیم. علاقه مندان در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟
- شرکت با مسئولیت محدود چیست و چگونه تشکیل می شود ؟
• نحوه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود به عمل می آید. در این نوع شرکت ، تنظیم شرکتنامه ضروری است ولی تنظیم اساسنامه ضروری نیست. در صورت عدم تنظیم اساسنامه ، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت در شرکتنامه درج می شود.
توجه داشته باشید که شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد بود. نشر خلاصه شرکتنامه نیز ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.
در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد. علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت قرارداد شرکت باید ازشرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد. در این ماده آمده است : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1) قصد طرفین و رضای آن ها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله
علاوه بر شرایط عمومی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، شرایط اختصاصی زیر هم ضروری است :
 شرایط راجع به سرمایه :

این شرکت با هر میزان سرمایه قابل ثبت است و حداقل و یا حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است ولی بر شکل سرمایه محدودیت هایی تحمیل شده است. در این شرکت سرمایه بدون سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است و به صورت سهم الشرکه است.
هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود.
سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه ، عده ای ازشرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.
در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقدی با شرکاء شرکت بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست اما شرکاء درباره تقویمی که انجام می دهند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
لازم به ذکر است، در تقویم آورده های غیرنقد باید توجه داشت که در صورت تغییر شرکا، شرکای جدید نسبت به بهای آورده غیرنقد مسئول اند و با خروج شرکای سابق از شرکت ، آن ها دیگر در این خصوص، مسئولیتی ندارند.
هم چنین در این شرکت لازم نیست که سهم الشرکه به صورت مساوی بین تمام شرکاء تقسیم شود بلکه هر کدام از شرکاء می توانند سهم معینی را تقبل نمایند . نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد.
زمان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود زمانی است که :
- تمام سهم الشرکه های نقدی تادیه شود ؛ بنابراین در این شرکت باید تمام سرمایه از همان ابتدا پرداخت شود.
- تمام سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم شود ؛ مانند شرکت های سهامی که در آن ها نیز تسلیم آورده های غیرنقد باید از همان ابتدا انجام شود.
در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی تشکیل منوط به ثبت نیست و قبل از ثبت ، شرکت تشکیل می شود.
 شرایط راجع به شرکاء :

حداقل تعداد شرکاء دو نفر پیش بینی شده است البته در قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی سال 1392 که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک نفر هم میسر گردیده است.
لازم به توضیح است ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد. از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است قانوناَ خود آن ها در امور شرکت نظارت دارند ، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند ولی هر گاه عده شرکا بیش از12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است. تعداد هیات نظار ، حداقل باید 3 نفر باشد و از طرف مجمع عمومی شرکا انتخاب شوند.
• موضوع شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر ، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر ، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است . زیرا شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است.
• اسم شرکت با مسئولیت محدود
اسم شرکت، در شرکتنامه یا اساسنامه معین می شود. در اسم شرکت با مسئولیت محدود مانند اسم هر شرکت دیگر دو جزء وجود دارد . در قسمت اول ، شرکت از انواع مختلف شرکت ها متمایز می شود. در قسمت دوم اسم خاص شرکت آن را از سایر شرکت های هم نوع ممتاز می نماید. اسم شرکت با مسئولیت محدود باید تعیین شود زیرا اسم تجاری شرکت غیر از اسم تجاری کسانی است که شرکت را تشکیل داده اند. افزون بر این اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک ازشرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود. هدف از ذکر این عبارت آگاهی و اطلاع دادن به اشخاص ثالثی است که قصد معامله با شرکت دارند. اشخاص ثالث با ملاحظه تابلو و سربرگ و اوراق شرکت می توانند تمایز شرکت و میزان مسئولیت آن را در قبال خود درک و با علم و آگاهی اقدام به معامله با شرکت نمایند. اگر عبارت ( مسئولیت محدود ) در اسم شرکت قید نشده باشد، حدود مسئولیت شرکاء مشخص نیست.
در قانون جدید راجع به اسم شرکت با مسئولیت محدود مقررات خاصی وجود ندارد و به این علت مقررات کلی اسم شرکت ها در مورد آن اجرایی می شود.
طبق اصول کلی اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. لازم به یادآوری است که ذکر نام شریک در نام شرکت از خصوصیات شرکت تضامنی است. حال اگر شرکت با مسئولیت محدود اسم شریک را در اسم شرکت بیاورد در واقع وارد حریم شرکت تضامنی می شود و برای اشخاص ثالث این توهم را پیش می آورد که شرکت شرکت تضامنی است و مسئولیت شریک مندرج در اسم شرکت مطلق و غیرمحدود است. قانون گذار همین توهم را ملاک قرار داده است و مسئولیت کسی که اسم شرکت متضمن اسم او باشد را مسئولیت تضامنی شناخته است.
]]>
لینک 2020-10-12T09:44:51+01:00 2020-10-12T09:44:51+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/73 سامان حسنی roozcartoonptermthaqibisarketab roozcartoon

pterm

thaqib

isarketab

]]>
لینک 2020-10-11T07:54:43+01:00 2020-10-11T07:54:43+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/72 سامان حسنی sokootestaniranmdnnateringpelak001peykeshadikalaghpereswageningenuniversity3oosog2 sokootestan

iranmdn

natering

pelak001

peykeshadi

kalaghperes

wageningenuniversity

3oo

sog2
]]>
لینک 2020-10-04T03:29:14+01:00 2020-10-04T03:29:14+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/71 سامان حسنی scne3vom5014shamsbiografidownloaderharezadesignbinabli scne

3vom50

14shams

biografi

downloaderha

rezadesign

binabli
]]>
هزینه اخذ کارت بازرگانی 2020-09-30T07:46:28+01:00 2020-09-30T07:46:28+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/70 سامان حسنی یکی از اصلی ترین اقدامات برای افرادی که می خواهند در سطح بین المللی به فعالیت تجاری و اقتصادی بپردازند اخذ کارت بازرگانی می باشد. دارندگان این کارت اعم از حقیقی و حقوقی می توانند در زمینه تجارت، صادرات و واردات کالا در چهار چوب قوانین فعالیت نمایند.چنانچه اشاره گردید امکان دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد (توجه داشته باشید که هر فرد اعم از حقیقی یا حقوقی، فقط مجاز به داشتن یک کارت بازرگانیست. همچنین برای هر واحد ملکی یک کارت بازرگانی صادر می‌شود.) و افرادی که متقاضی


یکی از اصلی ترین اقدامات برای افرادی که می خواهند در سطح بین المللی به فعالیت تجاری و اقتصادی بپردازند اخذ کارت بازرگانی می باشد. دارندگان این کارت اعم از حقیقی و حقوقی می توانند در زمینه تجارت، صادرات و واردات کالا در چهار چوب قوانین فعالیت نمایند.

چنانچه اشاره گردید امکان دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد (توجه داشته باشید که هر فرد اعم از حقیقی یا حقوقی، فقط مجاز به داشتن یک کارت بازرگانیست. همچنین برای هر واحد ملکی یک کارت بازرگانی صادر می‌شود.) و افرادی که متقاضی دریافت این کارت هستند اعم از حقیقی و حقوقی می بایست شرایطی را احراز نمایند. بطور مثال برای شرکت ها؛ عدم تجربه ورشکستگی به تقصیر، داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری) و ارائه دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبتی لازم است.

برای اشخاص حقیقی نیز متقاضی می بایست در زمان اقدام برای اخذ کارت بازرگانی ۲۳ سال داشته باشد و در صورت مرد بودن می بایست کارت پایان خدمت و یا معافیت ارائه نماید. همچنین ارائه مدارکی مبنی بر داشتن سه سال سابقه فعالیت‌های تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع الزامی است. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز لازم است.

در ضمن دارا بودن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور نداشتن رابطه استخدامی با سازمان‌های دولتی و عدم ورشکستگی نیز از شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی می باشد.

توجه داشته باشید که کارت بازرگانی هنگامی که نخستین بار برای اشخاص صادر می گردد یکسال اعتبار دارد و پس از گذشت این مدت با تقاضای شخص متقاضی قابل تمدید می باشد.

یکی از مهمترین نکاتی که می بایست در رابطه با دریافت کارت بازرگانی بدانید، این است که دریافت کارت بازرگانی برای کارمندان تمام وقت و رسمی دولت امکان پذیر نمی باشد.
هزینه اخذ کارت بازرگانی چقدر است؟

در پاسخ به پرسش باید گفت با توجه به اینکه دریافت کارت بازرگانی نیاز به اخذ شرایط و تکمیل مدارک بسیاری است، نمی توان مبلغ مشخصی را برای این منظور مشخص نمود.

اما با توجه به اعلام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سامانه رسمی این مرکز هزینه های حق صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی به شرح ذیل می باشد:
حق صدور و تمدید کارت عضویت اتاق و کارت بازرگانی:

الف: مبلغ 440/000 ریال بابت حق صدورویاتمدید کارت.

ب: مبلغ 50/000 ریال بابت ابطال تمبر برای تمدید کارت.

ج: مبلغ 100/000 ریال بابت ابطال تمبر برای صدور کارت.

د : برای کارتهای بازرگانی صدوری مبلغ 2/000/000 ریال علاوه بر مبالغ تعیین شده دریافت خواهد شد.
مبلغ حق عضویت اتاق بازرگانی برای یکسال به شرح زیر می باشد:

سرمایه اولیه تا 300/000/000 ریال         2/500/000 ریال

از 300/000/000 تا 2/000/000/000 ریال     400/000/000 ریال

از 2/000/000/000 ریال به بالا    500/000/000 ریال]]>
لینک 2020-09-28T08:55:56+01:00 2020-09-28T08:55:56+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/69 سامان حسنی isrdisfengdaythaqibpterm isrd

isfengday

thaqib

pterm
]]>
لینک 2020-09-26T08:32:49+01:00 2020-09-26T08:32:49+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/68 سامان حسنی concrete-dayboran-barzankafetakhfifpolyethyleneschemaztapeh concrete-day

boran-barzan

kafetakhfif

polyethylenes

chemaztapeh

]]>
لینک 2020-09-22T09:03:57+01:00 2020-09-22T09:03:57+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/67 سامان حسنی pclaptappcrayanehrayanehpcroozcartoonscnesmsbestsog2 pclaptap

pcrayaneh

rayanehpc

roozcartoon

scne


smsbest

sog2
]]>
لینک 2020-09-21T07:44:50+01:00 2020-09-21T07:44:50+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/66 سامان حسنی ptermrashtcemeterywageningenuniversityyuanjoman pterm

rashtcemetery

wageningenuniversity


yuanjoman

]]>
لینک 2020-09-20T07:33:05+01:00 2020-09-20T07:33:05+01:00 tag:http://alborz-graphic.ir/post/65 سامان حسنی 3vom50adakitalborz-graphicarashsalemiasmanebinabli 3vom50

adakit

alborz-graphic

arashsalemi

asmane

binabli]]>